Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών ΑΡΕΤΑΙΟΣ δημιουργήθηκε από την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.) τον Δεκέμβριο του 2019 και πήρε το όνομα του από την πετυχημένη ομώνυμη δράση για την εκτίμηση κινδύνου Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ που είχε υλοποιηθεί στα φαρμακεία των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών λίγα χρόνια νωρίτερα.

Ο ΑΡΕΤΑΙΟΣ διοικητικά εντάσσεται στην Ο.Σ.Φ.Ε. αλλά λειτουργικά, και προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες, εντάσσεται στην διασυνεταιριστική εταιρεία Logiscoop Pansyfa ενώ συνεργάζεται με τους τοπικούς Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών για την επίτευξη των κοινών στόχων τους.

 

Γιατί δημιουργήθηκε;


Βάσει της ταυτότητάς της, η Ομοσπονδία, συνενώνει, εκπροσωπεί αλλά και υπηρετεί τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών και αυτό το τελευταίο το πραγματοποιεί παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την ενδυνάμωση της λειτουργίας και την υποβοήθηση του σκοπού τους.

Σκοπός των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών είναι να καλύπτουν τις ανάγκες των φαρμακοποιών μελών τους. Μια τέτοια αναδυόμενη ανάγκη είναι αυτή της εκπαίδευσης και υποστήριξης σε υπηρεσίες υγείας, καθώς οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν το μέσο για την πραγμάτωση του σύγχρονου κοινωνικού επαγγελματικού σκοπού του φαρμακοποιού.

Ο ΑΡΕΤΑΙΟΣ λοιπόν είναι μια υπηρεσία της Ομοσπονδίας προς τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν την νέα τους δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με την εκπαίδευση και υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους φαρμακοποιούς μέλη.