Το όραμα του ΑΡΕΤΑΙΟΥ


Ο ΑΡΕΤΑΙΟΣ υιοθετεί το όραμα της Ο.Σ.Φ.Ε., των Συνεταιρισμών των Φαρμακοποιών, των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών, και της ευρύτερης οικογένειας των φαρμακοποιών.
  • Ένα όραμα που θέλει τον φαρμακοποιό να πραγματώνει τον κοινωνικό - επαγγελματικό του σκοπό, συμμετέχοντας ο ίδιος στις απαρτιζόμενες από επαγγελματίες υγείας ομάδες φροντίδας του ασθενή και το φαρμακείο του στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ποιος είναι αυτός ο σκοπός;  H κάλυψη των αναγκών και η επίλυση των προβλημάτων των ασθενών που σχετίζονται με τα φάρμακα και την χρήση τους και ευρύτερα με την υγεία, μέσω κινητοποίησης της εξειδικευμένης στο φάρμακο γνώσης του αλλά και της ευρύτερης γνώσης που έχει ως υγειονομικός.

  • Ένα όραμα που θέλει τον φαρμακοποιό και το φαρμακείο να μάχονται για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των νόσων, την μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας του πληθυσμού, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, την βελτιστοποίηση των πόρων της Πολιτείας, την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Για την πραγμάτωση αυτού του οράματος χρειαζόμαστε:

  • ισχυρούς, κοινωνικά και επιχειρηματικά, Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών οι οποίοι με τον πολλαπλό ρόλο τους ως προμηθευτές φαρμάκων και πάροχοι υπηρεσιών, θα αυξάνουν τους βαθμούς οικονομικής και επαγγελματικής ανεξαρτησίας των φαρμακοποιών, (συνεταιρισμένων και μη), επιτρέποντας τους να επιτελούν με τον βέλτιστο τρόπο την κοινωνική αποστολή τους.
  • μια σύγχρονη Ομοσπονδία, στήριγμα των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών, πυρήνα μίας μεγάλης συνεταιριστικής οικογένειας των φαρμακοποιών.