Από το 2022, η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών (FIP). Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών ΑΡΕΤΑΙΟΣ, ως υπηρεσία της Ομοσπονδίας προς τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών, παρακολουθεί τις δραστηριότητες της FIP και τις εξελίξεις του κλάδου με σκοπό την ενημέρωση, την παροχή χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού και την απώτερη υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους φαρμακοποιούς της κοινότητας.

Η FIP είναι ο παγκόσμιος φορέας που εκπροσωπεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια φαρμακοποιούς, φαρμακευτικούς επιστήμονες και φαρμακευτικούς ακαδημαϊκούς σε όλο τον κόσμο.

«Εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, μέσω της πρακτικής και των αναδυόμενων επιστημονικών καινοτομιών, αλλά και μέσω της ανάπτυξης των φαρμακοποιών και των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της φαρμακευτικής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες ανάγκες και προσδοκίες της υγειονομικής περίθαλψης.» 

Ως ο ηγέτης της φαρμακευτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, η αποστολή της FIP είναι να υποστηρίξει την παγκόσμια υγεία, επιτρέποντας την πρόοδο της φαρμακευτικής πρακτικής, των φαρμακευτικών επιστημών και της φαρμακευτικής εκπαίδευσης.


Δείτε τα ενημερωτικά newsletters του ΑΡΕΤΑΙΟΥ για τις δράσεις της FIP εδώ.

Δείτε εγχειρίδια & πολιτικές της FIP (μετάφραση στα ελληνικά) εδώ.