Σκοπός του ΑΡΕΤΑΙΟΥ


Το Κέντρο ΑΡΕΤΑΙΟΣ έχει ως σκοπό, σε συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς, να προσφέρει στους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς:

 

  • Εκπαίδευση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω δημιουργίας και παροχής προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Υποστήριξη στις υπηρεσίες υγείας, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της παροχής τους, μέσω δημιουργίας και παροχής των απαραίτητων εργαλείων.

Στόχοι του ΑΡΕΤΑΙΟΥ


Το Κέντρο ΑΡΕΤΑΙΟΣ έχει δύο βασικούς στόχους:
  • Οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών να δημιουργήσουν ίδιες δομές οι οποίες θα αναπτύξουν και θα σταθεροποιήσουν έναν δεύτερο τομέα δραστηριότητας των Συνεταιρισμών. Αυτός είναι η παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης υπηρεσιών υγείας και θα λειτουργεί ενισχυτικά ως προς τον πρώτο και βασικό τομέα δραστηριότητας, που είναι η τροφοδοσία με φάρμακα.
  • Οι συνεταιρισμένοι φαρμακοποιοί να ενδυναμώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και στη συνέχεια να τις διοχετεύσουν και να τις εφαρμόσουν, μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας, προς όφελος των ασθενών τους. Έτσι θα δημιουργήσουν μια άρρηκτη σχέση τόσο με τους ασθενείς τους όσο και με τους Συνεταιρισμούς τους.