Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια του ΑΡΕΤΑΙΟΥ έχουν οι άνθρωποί του, κεντρικά και τοπικά, αυτοί που εργάζονται για να επιτευχθεί ο σκοπός του. 

Στην προσπάθεια αυτή έχουν ως εργαλεία δύο τεχνολογικούς βραχίονες:


την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

την ενιαία πλατφόρμα υπηρεσιών