Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες οδηγίες για την ευκολότερη περιήγηση στις πλατφόρμες AretaiosEdu και  AretaiosHealth.

 

Για την πλατφόρμα AretaiosEdu

 

Για την πλατφόρμα AretaiosHealth

Γενικά ερωτήματα


Ερωτήματα σχετικά με την υπηρεσία εκτίμησης κινδύνου 10ετίας για σακχαρώδη διαβήτη ΙΙ

Ερωτήματα σχετικά με την υπηρεσία ανίχνευσης ατόμων με αδιάγνωστη αρτηριακή υπέρταση ή/και κολπική μαρμαρυγή

 

Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα;

  • Κατά την εγγραφή ενός φαρμακείου στην πλατφόρμα, ζητείται από το σύστημα η δημιουργία πολλαπλών κωδικών ασφαλείας. Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που καταγράφονται στην πλατφόρμα.
  • Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρμα δεν είναι προσβάσιμα από τρίτα μέρη. Γι’ αυτό και αν ένα φαρμακείο ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης, κρυπτογράφησης και επαναφοράς, δεν είναι εφικτή η ανάκτηση των πληροφοριών.
  • Ο κάθε φαρμακοποιός έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των ασθενών του. Κατά την ένταξη κάθε νέου ασθενούς στο σύστημα, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της φόρμας συναίνεσης του ασθενούς. Ο φαρμακοποιός συστήνεται να διατηρεί όλες τις, υπογεγραμμένες από τους ασθενείς, φόρμες συναίνεσης συγκεντρωμένες σε ένα φάκελο.